FALUN


Söndagen den 28 Augusti 2011 kl:19:00
Lokal: Se respektive arrangemang
Arrangemang: Arrangemang: Humanistiska föreningens program äger ofta rum på Dalarnas museum. Varje vår erbjuds en spännande resa med fördjupning i något tema eller ämne. Aktuella arrangemang tillsammans med Dalarnas museum finns med i programmet på hemsidan www.dalarnasmuseum.se.

Välkommen!Humanistiska föreningen i Falun värnar och vidmakthåller bildning alltsedan den bildades år 1900.Nosce te ipsum! – \\\"Känn dig själv!\\\" Eller som man säger på dalska N åskynjt ä ipprsum*Du kan påverka föreningens verksamhet, innehållet och utbudet av program och aktiviteter. Kom på våra arrangemang, stöd gärna vår verksamhet som medlem. Årsavgiften 2011 är 150 kronor per person, eller 200 kronor per familj. Avgiften betalas till Plusgiro 11 35 55-7 skriv såväl e-postadress samt namn och adress på inbetalningen. Årsbok Medlemmarna kan hämta årsboken i samband med årsmötet och i anslutning till de program som arrangeras på Dalarnas museum.
Medarrangör: www.dalarnasmuseum.se