ESKILSTUNA


Måndagen den 1 Oktober 2018 kl:19:00
Lokal: S:t Eskils gymnasium, \"Gamla läroverket\", kollegierummet, 2 tr. Smedjegatan 3-5
Arrangemang: Ett samhälle och en stad i förändring - Är demokrati och humaniora överspelat eller själva livsnerven?
Föreläsare: Per Eriksson, kommundirektör, Eskilstuna

Föredraget följs av sedvanlig samvaro med ostar, smör, bröd och dryck till en kostnad av 40-60 kronor.

Måndagen den 5 November 2018 kl:19:00
Lokal: S:t Eskils gymnasium, \"Gamla läroverket\", kollegierummet, 2 tr. Smedjegatan 3-5
Arrangemang: Eskilstunabor berättar om liv och leverne under förra seklet.
Föreläsare: Eva Sundgren, senior professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik

Föredraget följs av sedvanlig samvaro med ostar, smör, bröd och dryck till en kostnad av 40-60 kronor.

Måndagen den 3 December 2018 kl:19:00
Lokal: S:t Eskils gymnasium, \"Gamla läroverket\", kollegierummet, 2 tr. Smedjegatan 3-5
Arrangemang: Riksarkivet 400 år i historiens tjänst
Föreläsare: Karin Borgkvist Ljung, 1:e arkivarie, FM, Arkivpedagog och paleograf vid Riksarkivet

Föredraget följs av sedvanlig samvaro med ostar, smör, bröd och dryck till en kostnad av 40-60 kronor.