UPPSALA

Uppsalas hemsida

Funktion Namn Address Tele/Mejl
Ordförande Åke Frändberg Stavkärnsvägen 5, 756 47 Uppsala 018-303202 e-post
Sekreterare Gullög Nordquist Hällbygatan 17, 752 19 Uppsala 018-533437
Skattmästare Sten Hedberg Sågargatan 2B, 753 17 Uppsala 018-133988, 0708-392853 (röstbrevlåda) e-post


Webbsidan senast uppdaterad 8 mars 2015