UDDEVALLA

Funktion Namn Address Tele/Mejl
Ordförande Annika Afzelius Sillgatan 3, 451 30 Uddevalla 0522-511113,070-6285426 e-post
Sekreterare Kerstin Pålsson Sira Olafs gata 26, 451 75 Uddevalla 0522-86573, 070-523 91 14 e-post
Kassör Per Schwartzman Skaftö 234, 450 34 Fiskebäckskil 0523-23021, 070-6898092 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 31 augusti 2017