Svenska Humanistiska Förbundet verkar för humanistisk bildningSvenska Humanistiska Förbundet är en bred och öppen rörelse för alla som på olika sätt är intresserade av humanistisk bildning. Vi vill både föra vidare och ompröva ett humanistiskt bildningsarv, och hålla diskussionen levande om humanistiska värden. I svensk folkbildningstradition arbetar förbundet med föreläsningar, debatter, resor, skriftutgivning med mera.

Välkommen till Årshögtid - Carina Burman talar

../hem/Carina.jpg

Den 7 mars klockan 14:15, håller förbundet Årshögtid i Börssalen, Svenska Akademien, Ingång från Källargränd 4. Carina Burman, författare till den stora Bellmanbiografin, genomför tillsammans med Richard Forsgren och Leo Krepper, ett program över Att skriva biografi över Bellman . Svenska Humanistiska Förbundets Pris till yngre svensk humanist delas ut. Alla är välkomna!

Årsmöte

I samband med Årshögtiden hålls som vanligt Svenska Humanistiska Förbundets Årsmöte, dit delegerade från lokalförbunden är välkomna. Särskild kallelse har sänts till lokalförbunden.

Nytt Ordförandebrev - Februari!

Vår ordförandes brev till medlemmarna finns Här .

Om humanism

Svenska Humanistiska Förbundet står neutralt i religiösa frågor. Bland våra medlemmar finns människor av alla livsåskådningar - religiösa såväl som icke-religiösa. Mer om begreppet humanism läser du i vår aktuella folder Humanism . Foldern finns även i en version avsedd för utskrift och vikning: ( version för utskrift ).

Årsbok 2019

../hem/Motsetvin.jpg

Årsboken för 2019 är utdelad till medlemmarna! Titeln är Ordet och Vinet. Den är skriven av professor emeritus Johan Stenström som tidigare publicerat uppskattade verk. Boken handlar om vinets användning i Sverige speglad i skönlitteraturen från 1300-talet till tidigt 1900-tal.

Ordförandens tal vid årsmötet i Uddevalla

Förbundets ordförande Katarina Ek-Nilsson höll ett viktigt anförande om humanismens roll i försvaret av de demokratiska värdena.

Svenska Humanistiska Förbundets pris 2019 till Alva Dahl!

../arsmote/alva.jpg

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre person om utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda går 2019 till Alva Dahl. Genom viktiga insatser inom språkvetenskap, essäistik och översättning har Alva Dahl givit oss nya redskap att läsa och lyssna till den litterära texten.

Alvas hemsida finner du HÄR)

Föredragshållare!

Några av styrelsens medlemmar kan hålla föredrag i lokalförbunden. En lista finns Här .

Så blir du medlem!

Medlem blir du genom att gå med i något av de lokala förbund som finns. Du hittar kontaktinformation till dem HÄR

Kalender 2019-2020

Aktuell kalender för förbundets verksamhet finns: HÄR .

SHF:s småskriftserie erbjuds till alla medlemmar

Erbjudandet finns beskrivet HÄR

2 500 medlemmar

Svenska Humanistiska Förbundet har i dag ungefär 2 500 medlemmar. De är organiserade i lokalförbund. En medlem betalar en årsavgift mellan 100 till 300 kronor, kan delta i lokalförbundets arrangemang och får förbundets årsbok. Den som vill bli medlem tar enklast kontakt med närmaste lokalförbund. Förbundets STADGAR finner du här. Stadgar

Lokalförbund

Svenska Humanistiska Förbundet är organiserade i lokalförbund. Lokalförbunden står för det allra mesta av verksamheten, främst som livaktiga föreläsningsföreningar. På flera orter har de en viktig roll i det lokala kulturlivet och den fortgående diskussionen om humanistiskt arv och humanistiska värden. Lokalförbunden ordnar föredrag, utflykter, debatter och andra aktiviteter. Under ett år brukar det bli över 200 arrangemang runt om i landet.

Föredragssammanställningen aktualiserad

Lokalförbundens viktigaste verksamhet är att ordna föreläsningar med inriktning mot humanistiska frågor och humanistisk forskning i vid bemärkelse.

Information om föreläsningarna finns här:

Sammanställning 2008-2011

Sammanställning 2012-2014

Sammanställning 2015

Sammanställning 2016

Sammanställning 2017

Sammanställning 2018

Föreläsningarna har ordnats ämnesvis med information om föredragshållare, rubrik och arrangerande lokalförbund. Något föredrag kan ha placerats under fel ämnesrubrik, och det kan också finnas några andra mindre fel i förteckningen. Men som helhet ger den en mycket god bild av Humanistiska Förbundets verksamhet under dessa år.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen stöder lokalförbunden i deras arbete, ansvarar för årsskriften, för den årliga sammankomsten i samband med årsmötet och för andra initiativ på riksplanet.

Historia

Svenska Humanistiska Förbundet bildades 1896, närmast som en intresseorganisation för studiet av klassiska språk och antiken i dåtidens läroverk. Sedan dess har inriktning och medlemssammansättning ändrats många gånger. I dag är anknytningen till svensk folkrörelsetradition starkare: verksamheten är bred och öppen för alla med humanistiska intressen.

Webbplatsredaktör

Den som har synpunkter på webbplatsens innehåll eller önskar lägga ut information från lokalförbunden kontaktar Samuel Herthelius, Box 79, 178 02 Drottningholm. E-postadress: Webbredaktören

Bankgiro

Föreningens bankgiro är BG 328-3363.